Archive for the ‘1’ Category

Op de bank en in alle staten

November 5, 2008

elexopdebank

Nee, Overdiek mist het Amerikaans correspondentschap helemaal niet. Rustig, thuis op de bank en toch in alle staten, om kwart voor twee aangeschoven. Met de televisie aan, twee laptops, luisterend naar de radio, en diverse tussenstanden, plus natuurlijk dat onmisbare gut feeling…

Advertisements